Uchwała Nr 3352/2009 z dnia 21 maja 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33522009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bierawa/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 21.05.2009 3352/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33522009-z-dnia-21-maja-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-bierawa/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Iwona Marek Województwo Opolskie