Uchwała Nr 3348/2009 z dnia 19 maja 2009 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zatwierdzonego uchwałą 66/99 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 maja 1999r. https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33482009-z-dnia-19-maja-2009-w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-zarzadu-melioracji-i-urzadzen-wodnych-w-opolu-zatwierdzonego-uchwala-6699-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-maja/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 19.05.2009 3348/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/06/uchwala-nr-33482009-z-dnia-19-maja-2009-w-sprawie-zmiany-statutu-wojewodzkiego-zarzadu-melioracji-i-urzadzen-wodnych-w-opolu-zatwierdzonego-uchwala-6699-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-maja/
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Iwona Marek Województwo Opolskie