Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-6/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXXIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-6/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie