Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej” https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-namyslowsko-oleskiej/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXXIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-namyslowsko-oleskiej/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie