Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-emisji-obligacji-3/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXXIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2009/06/projekt-uchwaly-w-sprawie-emisji-obligacji-3/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie