Uchwała Nr XXXII/341/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3412009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-z-siedziba-w-glubczycach/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/341/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3412009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-z-siedziba-w-glubczycach/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie