Uchwała Nr XXXII/340/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3402009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-namyslowie/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/340/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3402009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-namyslowie/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie