Uchwała Nr XXXII/339/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/308/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3392009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyciel/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/339/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3392009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxix3082009-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-lutego-2009-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczyciel/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie