Uchwała Nr XXXII/337/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawadzkie na obszarze gminy Zawadzkie https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3372009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-zawadzkie-na-obszarze-gminy-zawadzkie/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/337/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3372009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-zawadzkie-na-obszarze-gminy-zawadzkie/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie