Uchwała Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego” https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3362009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-powietrza-dla-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/336/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3362009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-programu-ochrony-powietrza-dla-powiatu-kedzierzynsko-kozielskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie