Uchwała Nr XXXII/332/2009 z dnia 26 maja 2009 w sprawie określenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3322009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-okreslenia-dochodow-gromadzonych-na-rachunkach-dochodow-wlasnych-jednostek-budzetowych-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXII 26.05.2009 XXXII/332/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxii3322009-z-dnia-26-maja-2009-w-sprawie-okreslenia-dochodow-gromadzonych-na-rachunkach-dochodow-wlasnych-jednostek-budzetowych-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie