Uchwała Nr XXXI/331/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3312009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-rozwiazanie-stosunku-pracy-z-radnym-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXI 28.04.2009 XXXI/331/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3312009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-rozwiazanie-stosunku-pracy-z-radnym-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie