Uchwała Nr XXXI/328/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3282009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXI 28.04.2009 XXXI/328/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3282009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie