Uchwała Nr XXXI/326/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego” na rok 2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3262009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-2009/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXI 28.04.2009 XXXI/326/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3262009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego-na-rok-2009/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie