Uchwała Nr XXXI/322/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3222009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXXI 28.04.2009 XXXI/322/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-xxxi3222009-z-dnia-28-kwietnia-2009-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie