Uchwała Nr 3296/2009 z dnia 05 maja 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości 205 000,00 zł dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku warsztatów terapii zajęciowej - leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz terapii uzależnień https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32962009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-205-00000-zl-dla-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-z-przeznacz/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.05.2009 3296/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32962009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-publicznych-w-wysokosci-205-00000-zl-dla-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych-z-przeznacz/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Iwona Marek Województwo Opolskie