Uchwała Nr 3295/2009 z dnia 05 maja 2009 w sprawie zlecenia jednostkom samorządu powiatowego zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotowanych ze środków budżetu województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32952009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-zlecenia-jednostkom-samorzadu-powiatowego-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dotowanych-ze-srodkow-budzetu-wojewodzt/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.05.2009 3295/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32952009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-zlecenia-jednostkom-samorzadu-powiatowego-zadan-z-zakresu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dotowanych-ze-srodkow-budzetu-wojewodzt/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Iwona Marek Województwo Opolskie