Uchwała Nr 3287/2009 z dnia 05 maja 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 1423/2008 ZWO z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia "Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" zmienionej uchwała nr 2060/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz Nr 2472/2008 z dnia 14 października 2008 r. https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32872009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-14232008-zwo-z-dnia-4-lutego-2008-r-w-sprawie-przyjecia-listy-wskaznikow-produktow-i-rezultatow-na-poziomie-projektu-w-ramach/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 05.05.2009 3287/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/05/uchwala-nr-32872009-z-dnia-05-maja-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-14232008-zwo-z-dnia-4-lutego-2008-r-w-sprawie-przyjecia-listy-wskaznikow-produktow-i-rezultatow-na-poziomie-projektu-w-ramach/
Iwona Marek Województwo Opolskie