Uchwała Nr XXIX/308/2009 z dnia 24 lutego 2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2009/03/uchwala-nr-xxix3082009-z-dnia-24-lutego-2009-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli-zatrudnionych-wszkolach-i-placowkach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-wojewodztwoopols/ Uchwała Sejmiku 2009 Obowiązujący III 2006/2010 XXIX 24.02.2009 XXIX/308/2009 https://bip.opolskie.pl/2009/03/uchwala-nr-xxix3082009-z-dnia-24-lutego-2009-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-wynagradzania-nauczycieli-zatrudnionych-wszkolach-i-placowkach-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-wojewodztwoopols/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie