Uchwała Nr XXIV /260/2008 z dnia 30 września 2008 w sprawie poręczenia pożyczki dla Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2008/10/uchwala-nr-xxiv-2602008-z-dnia-30-wrzesnia-2008-w-sprawie-poreczenia-pozyczki-dla-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXIV 30.09.2008 XXIV /260/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/10/uchwala-nr-xxiv-2602008-z-dnia-30-wrzesnia-2008-w-sprawie-poreczenia-pozyczki-dla-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie