Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Zakładu Budowlano-Usługowego Ochrony Środowiska "ARKA" Sławek Józef w Krapkowicach postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobycie kruszywa z rzeki Odry od km 185,4 do km 196,0 https://bip.opolskie.pl/2008/09/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-zakladu-budowlano-uslugowego-ochrony-srodowiska-arka-slawek-jozef-w-krapkowicach-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wydobycie-kruszywa/ 02.10.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/09/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-zakladu-budowlano-uslugowego-ochrony-srodowiska-arka-slawek-jozef-w-krapkowicach-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wydobycie-kruszywa/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie