Zawiadomienie o najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. ocen Oddziaływania na Środowisko. https://bip.opolskie.pl/2008/09/zawiadomienie-o-najblizszym-posiedzeniu-wojewodzkiej-komisji-ds-ocen-oddzialywania-na-srodowisko/ uprzejmie informuje,

że w dniu 05 września 2008r. o godzinie 13:00

w sali im. Osmańczyka Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Opolu ul. Piastowska 14,


odbędzie się posiedzenie WKOOŚ.

Tematem posiedzenia będzie: Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu przy Al. Witosa 26, lokalizacja – na działkach 39/2 i 45/1 obręb Kolonia Gosławicka”.

Sekretarz Wojewódzkiej Komisji
Ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Grażyna Przyłucka

]]>
15.09.2008
Dyrektor Departamentu Ochrony Srodowiska- Manfred Grabelus Natalia Ochędzan Województwo Opolskie