Uchwała Nr XXIII/257/2008 z dnia 19 września 2008 w sprawie przyjęcia „Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie rządowego projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego” https://bip.opolskie.pl/2008/09/uchwala-nr-xxiii2572008-z-dnia-19-wrzesnia-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-rzadowego-projektu-ustawy-o-panstwowym-nadzorze-nad-systemem-powszechn/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXIII 19.09.2008 XXIII/257/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/09/uchwala-nr-xxiii2572008-z-dnia-19-wrzesnia-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-rzadowego-projektu-ustawy-o-panstwowym-nadzorze-nad-systemem-powszechn/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie