Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć wynikających z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych p.o. dyrektora oraz kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Branicach oraz zmniejszenia obowiązującego pensum godzin dydaktycznych kierownikowi szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Branicach, w roku szkolnym 2008/2009. https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-zwolnienia-z-obowiazku-realizacji-zajec-wynikajacych-z-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-dydaktycznych-p-o-dyrektora-oraz-kierownika-szkolenia-praktycznego-zes/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-zwolnienia-z-obowiazku-realizacji-zajec-wynikajacych-z-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-zajec-dydaktycznych-p-o-dyrektora-oraz-kierownika-szkolenia-praktycznego-zes/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie