Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na budowę stanowiska do ważenia pojazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 451 w miejscowości Namysłów. https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-namyslowskiemu-na-budowe-stanowiska-do-wazenia-pojazdow-przy-drodze-wojewodzkiej-nr-451-w-miejscowosci-namyslow/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-namyslowskiemu-na-budowe-stanowiska-do-wazenia-pojazdow-przy-drodze-wojewodzkiej-nr-451-w-miejscowosci-namyslow/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie