Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na modernizację sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 409 w miejscowości Krapkowice. https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-krapkowice-na-modernizacje-sygnalizacji-swietlnej-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-409-w-miejscowosci-krapkowice/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-krapkowice-na-modernizacje-sygnalizacji-swietlnej-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-409-w-miejscowosci-krapkowice/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie