Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Opolskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-europejskiej-sieci-regionalnego-dziedzictwa-kulinarnego/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXIV 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-europejskiej-sieci-regionalnego-dziedzictwa-kulinarnego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie