Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie rządowego projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-w-sprawie-rzadowego-projektu-ustawy-o-panstwowym-nadzorze-nad-systemem-powszechnego-ubezpieczenia-zdrowotnego/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXIII 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/09/projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-w-sprawie-rzadowego-projektu-ustawy-o-panstwowym-nadzorze-nad-systemem-powszechnego-ubezpieczenia-zdrowotnego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie