Uchwała Nr XXII/255/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie. https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxii2552008-z-dnia-20-sierpnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-strzelce-opolskie/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXII 20.08.2008 XXII/255/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxii2552008-z-dnia-20-sierpnia-2008-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-strzelce-opolskie/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie