Uchwała Nr XXII/254/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie Uchwała Nr XXII/254/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxii2542008-z-dnia-20-sierpnia-2008-w-sprawie-uchwala-nr-xxii2542008sejmiku-wojewodztwa-opolskiegoz-dnia-20-sierpnia-2008-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-ujazd/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXII 20.08.2008 XXII/254/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxii2542008-z-dnia-20-sierpnia-2008-w-sprawie-uchwala-nr-xxii2542008sejmiku-wojewodztwa-opolskiegoz-dnia-20-sierpnia-2008-r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-ujazd/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie