Uchwała Nr XXI/253/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2008 rok https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxi2532008-z-dnia-07-sierpnia-2008-w-sprawie-zmiany-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XXI 07.08.2008 XXI/253/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/08/uchwala-nr-xxi2532008-z-dnia-07-sierpnia-2008-w-sprawie-zmiany-w-budzecie-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie