Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok https://bip.opolskie.pl/2008/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok-6/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXI 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok-6/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie