Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd https://bip.opolskie.pl/2008/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-ujazd/ Uchwała Sejmiku Projekt III 2006/2010 XXI 01.01.1970 https://bip.opolskie.pl/2008/08/projekt-uchwaly-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-ujazd/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie