Uchwała Nr XX/251/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie przyjęcia "Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie propozycji podziału Narodowego Funduszu Zdrowia na sześć funduszy regionalnych”. https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2512008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-propozycji-podzialu-narodowego-funduszu-zdrowia-na-szesc-funduszy-regionalnych/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/251/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2512008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-propozycji-podzialu-narodowego-funduszu-zdrowia-na-szesc-funduszy-regionalnych/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie