Uchwała Nr XX/250/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie przyjęcia "Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie projektu ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropolitalnych" https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2502008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-rozwoju-miast-centrach-rozwoju-regionalnego-i-obszarach-me/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/250/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2502008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-przyjecia-rezolucji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-rozwoju-miast-centrach-rozwoju-regionalnego-i-obszarach-me/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie