Uchwała Nr XX/245/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/232/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2452008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xix2322008-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-maja-2008r-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-woj/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/245/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2452008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xix2322008-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-maja-2008r-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-woj/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie