Uchwała Nr XX/244/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2442008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomo/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/244/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2442008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomo/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie