Uchwała Nr XX/243/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/225/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przez Województwo Opolskie samorządom gminnym na realizację programu "Moje boisko – Orlik 2012" w roku 2008. https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2432008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2252008-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2008r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/243/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2432008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xviii2252008-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2008r-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie