Uchwała Nr XX/242/2008 z dnia 01 lipca 2008 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2422008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XX 01.07.2008 XX/242/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/07/uchwala-nr-xx2422008-z-dnia-01-lipca-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie