Uchwała Nr XIX/238/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2003 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą "DINOPARK". https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2382008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix702003-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-czerwca-2003r-w-sprawie-utworzenia-stowarzyszenia-pod-nazwa-dinopark/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/238/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2382008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix702003-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-czerwca-2003r-w-sprawie-utworzenia-stowarzyszenia-pod-nazwa-dinopark/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie