Uchwała Nr XIX/236/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu. https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2362008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1042007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-lipca-2007r-w-sprawie-ustalenie-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-pi/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/236/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2362008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-x1042007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-31-lipca-2007r-w-sprawie-ustalenie-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-pi/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie