Uchwała Nr XIX/235/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Branicach oraz Zespołu Szkół w Branicach. https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2352008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-utworzenia-szkoly-policealnej-dla-doroslych-w-branicach-oraz-zespolu-szkol-w-branicach/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/235/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2352008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-utworzenia-szkoly-policealnej-dla-doroslych-w-branicach-oraz-zespolu-szkol-w-branicach/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie