Uchwała Nr XIX/232/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2322008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-poz/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/232/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2322008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-przyjecia-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-poz/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie