Uchwała Nr XIX/230/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok. https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2302008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/230/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2302008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2008-rok/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie