Uchwała Nr XIX/229/2008 z dnia 27 maja 2008 w sprawie nadania Tytułu "Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2292008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowy-obywatel-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XIX 27.05.2008 XIX/229/2008 https://bip.opolskie.pl/2008/06/uchwala-nr-xix2292008-z-dnia-27-maja-2008-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowy-obywatel-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Natalia Ochędzan Województwo Opolskie