Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Zakładu Robót Specjalistycznych Włodzimierz Ciesielski postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wydobycie kruszywa naturalnego z rzeki Nysy Kłodzkiej od km 0,150 do km 1,400 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-zakladu-robot-specjalistycznych-wlodzimierz-ciesielski-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wydobycie-kruszywa-naturalnego-z-rzeki-nysy/ 29.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-zakladu-robot-specjalistycznych-wlodzimierz-ciesielski-postepowania-w-sprawie-o-udzielenie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-wydobycie-kruszywa-naturalnego-z-rzeki-nysy/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie