Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Jasiulek Werner postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb fermy drobiu w Twardawie oraz ustanowienia strefy ochronnej https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-gospodarstwa-rolno-hodowlanego-jasiulek-werner-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-dla-potrzeb-fermy-drobiu-w-tward/ 27.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-gospodarstwa-rolno-hodowlanego-jasiulek-werner-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-dla-potrzeb-fermy-drobiu-w-tward/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie