Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Jasiulek Marek i Justyna postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej oraz ustanowienia strefy ochronnej ujęcia https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-gospodarstwa-rolno-hodowlanego-jasiulek-marek-i-justyna-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-oraz-ustanowienia-stref/ 27.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-gospodarstwa-rolno-hodowlanego-jasiulek-marek-i-justyna-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-oraz-ustanowienia-stref/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie