Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Fermy Drobiu Jasiulek Janusz postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej oraz ustanowienia strefy ochronnej ujęcia https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-fermy-drobiu-jasiulek-janusz-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-oraz-ustanowienia-strefy-ochronnej-ujecia/ 27.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-wszczeciu-na-wniosek-fermy-drobiu-jasiulek-janusz-postepowania-w-sprawie-udzielenia-pozwolenia-wodnoprawnego-na-pobor-wody-podziemnej-oraz-ustanowienia-strefy-ochronnej-ujecia/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie