Zawiadomienie o posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-posiedzeniu-wojewodzkiej-komisji-ds-ocen-oddzialywania-na-srodowisko/ 26.05.2008 https://bip.opolskie.pl/2008/05/zawiadomienie-o-posiedzeniu-wojewodzkiej-komisji-ds-ocen-oddzialywania-na-srodowisko/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Manfred Grabelus Małgorzata Juszczyszyn - Pieczonka Województwo Opolskie